Home

Nyt fra Bestyrelsen

15. December 2017:

 

Fristen for beskæring og rydning ind til skel udløb den 1. oktober!

 

Bestyrelsen har herefter gennemført og dokumenteret et omfattende vejsyn for at fastlægge tilstanden og udfordringen for gennemførelse af vejenes renovering. Vi takker alle som har gennemført rydning til skel, det hjælper os når vejene skal profil skrabes i vejkanter ved den kommende vejrenovering.

 

Der er dog en del grundejere der, på trods af adskillige henvendelser fra bestyrelsen, ikke har formået at rydde til skel; disse grundejere vil modtage en mail snarest med henblik på afhjælpning til udførelse af opgaven med rydning, naturligvis på den enkelte grundejers regning.

 

Rydning til skel betyder at ALT der befinder sig uden for grundens skelmærker skal fjernes, det gælder således store (hvide) sten, plankeværk, postkasser, skraldestativer, rodfæstede træer, buske mm.

 

Husk at det hele bunder i kommunens fokus på hegnslovens overholdelse (fremkommelighed og sikkerhed ifb. redningskøretøjer m.v.) - og vores tilsvarende fokus på vejenes genopretning og forskønnelse for at hele området bliver mere attraktivt for os alle.

 

Her på hjemmesiden kan du finde vores vedtægter og kommunens krav. Er der tvivls spørgsmål bedes de rettet til bestyrelsen via e-mail.

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtigt glædelig jul og et godt nytår

 

 

Lystfiskernes Aktiviteter

Deltagerne i efteråret 2017

Deltagerne i efteråret 2017

Alle fisker ihærdigt og håber på et godt hug

Sodavand og øl,

kiks og kage

nydes under en tiltrængt pause.

Lystfiskerne mødes 2 gange om året til en lille hyggelig fiskekonkurrence hvor alle er velkommen til at deltage.

 

Vi mødes

- Skærtorsdag kl. 13.00 - 16.00

- lørdag i uge 41 kl. 13.00 - 16.00 ( første lørdag i efterårsferien)

Vi mødes hos Robert - Rylevej 2 hvor vi beslutter, til hvilken side af Odden vi fisker.

 

Du/I er velkommen til at tage børn, børnebørn mv. med på fisketuren.

 

I efteråret 2017 var vi 5 deltagere, som havde en rigtig hyggelig eftermiddag.

Det blev ganske vist ikke denne gang til den store fangst, men vejret viste sig trods alt fra den gode side. Sebastian, yngste deltager, havde også en fantastisk eftermiddag.

Den indkøbte præmie til den største fisk bliver gemt til næste år.

Husk: Du er også velkommen