Bestyrelsen


Bestyrelsen:

Formand: Finn Nicolaisen

Rylevej 14   

Telefon: 25 24 50 40

E-mail: formanden@soegaarden-gniben.dk

Kasserer: Søren Gregersen

Drosselsvinget 3

Telefon: 40 60 05 85

E-mail: kassereren@soegaarden-gniben.dk

Medlem: Bjørn Johannsen

Rylevej 5a & 5b     

Telefon: 22 24 45 85

E-mail: bestyrelsen@soegaarden-gniben.dk

Medlem: Jan Lergard

Rylevej 4            

E-mail:  bestyrelsen@soegaarden-gniben.dk

Sekretær: Anni Rigdahl Meier

Rylevej 4

E-mail: bestyrelsen@soegaarden-gniben.dk