Foreningen


På Sjællands Odde ud mod Sejrøbugten og meget tæt ved Gniben findes Grundejerforeningen Søgaarden, der omfatter 133 sommerhuse og grunde.


Området omfatter vejene Duevej, Drosselsvinget, Engvibevej, Gåsegangen, Mudderklirevej, Rylevej, Strandmågevej, den ene side af  Ørnevej samt enkelte adresser på Gnibenvej. Alle med postnr. 4583.


Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, eventuelt sørge for vejbelysning og i øvrigt varetage medlemmernes interesser vedrørende veje, stier, kloak, vand og gasledninger og andre fælles opgaver af enhver art på det areal, som foreningen omfatter.