Beskæring

Beskæring af træer og buske omkring vores fællesveje


Vore fællesveje er 7,5 meter brede. Odsherred Kommune foreskriver, at vejene skal være beskåret til skel og beskåret til mindst 4,5 meter over vejen. Du kan læse mere om dette enten  i "Den Lille Grønne 2023" eller på Odsherreds kommunes hjemmeside.


Det er din pligt som grundejer at sikre at du har beskåret træer og buske således at ovennævnte retningslinier er overholdt.


Hvis ikke fællesvejene er frie og let fremkommelige, kan det hindre brandbiler m.m. i at komme frem.