Natur


Vi er optaget af at bevare den smukke natur samt plante- og dyrelivet i vores dejlige område.


I den forbindelse opfordrer vi alle grundejere til hver især at understøtte plante- og dyrelivet på jeres respektive grunde – og henleder i den forbindelse opmærksomheden på notatet ”Ideer til mere natur på fritidsgrunden” udfærdiget af Henrik Grüttner/Dansk Naturfredningsforening.


I forbindelse med generalforsamlingen i 2021 gav Henrik Grüttner et foredrag om naturen og hvordan man uden større besvær kan hjælpe naturen og dens mangfoldighed.

Ideer til mere natur på fritidsgrunden

Skab blomstrende områder ved at lade
græsset stå

Få en blomstrende græsplæne ved at slå den blidt og sjældent

Skab en smuk og varieret beplantning ved at beskære og fælde, mens træer og buske stadig er smukke

Tag godt imod selvsåede træer og buske, og
værdsæt de hjemmehørende arter