Biltrafik

Trafik


Husk at sætte hastigheden ned på grusvejene. Her gælder 20km/t som hastigheds-begrænsning,

både af hensyn til børn og dyr såvel som for at mindske generne af den grussky som højere hastighed vil generere.


Det er IKKE tilladt at parkere ud for bommene ved stikvejene til stranden. Redningskøretøjer SKAL have fri passage.


Brug af jollevogne skal foregå over de 4 passager ned til vandet ved bommene.