Ejendomsmæglerinfo

Oplysninger til brug ved ejendomshandel.


Ved ejerskifte, skal den grundejer som sælger, sørge for at ejendomsformidleren/mægleren bliver bekendt med grundejerforeningens hjemmesideadresse.


De officielle oplysninger, som ejendomsformidleren/mægleren skal bruge i forbindelse med handelen, kan downloades fra denne hjemmeside. Hvis der er tvivl om der er kontingentrestance, kan forespørgsel rettes til kassereren på mail.

Ved forespørgsler til bestyrelsen i forbindelse med ejendomshandel opkræves et gebyr på 500 kr., se iøvrigt generelle svar på standard forespørgsel nedenfor.

Vær opmærksom på at for en række parceller er der en forpligtelse i forhold til digelaget.


Ved ejerskifte skal grundejerforeningen modtage oplysning fra ejendomsformidleren/mægleren om


• Ejendommens adresse.

• Dato for overdragelse

• Sælgers navn, adresse og postnummer.

• Købers navn, adresse og postnummer.

• Købers eventuelle mailadresse og telefonnummer.

• Kontaktpunkt i forbindelse med ejerskiftet – normalt ejendomsformidleren/mægleren.


Oplysningerne skal sendes til kassereren. Oplysningerne kan sendes enten med post, eller med mail.


Da grundejerforeningen bruger mail til kontakten med grundejerne, er det vigtigt at nye ejere oplyser deres mailadresse.


Grundejerforening - forespørgsel


1. Oplysninger om medlemskab af grundejerforeningen

1.1 Er der medlemspligt af grundejerforeningen Ja

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1 Grundejerforeningskontingentet udgør kr. 800 årligt pr parcel, der betales senest 1.april for det pågældende år.

Betales der bidrag til foreningen udover kontingentet f.eks. til snerydning eller lign. Nej

Er der truffet beslutninger der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet Nej

2.2 Er ejeren i restance til foreningen skal checkes via email til kassereren

2.3 Påhviler der grundejerforeningens medlemmer fællesgæld Nej

2.4 Betales der indskud til foreningen Nej

3. Antenneforening (besvares kun hvis grundejerforeningen leverer antennesignal)

3.2 Er der antenneforening Nej

4. Øvrige forhold

4.1 Formand

4.2 Kasserer

5.

Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab og budget for grundejerforeningen

Referat af de seneste afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i grundejerforeningen

Grundejerforeningens vedtægter

Ekspeditionsgebyr i forbindelse med besvarelsen kr. 500.