Diget

Diget


Det er IKKE tilladt at færdes på langs af diget.


Dette gælder også grusbanketten langs digefoden mod vandet selvom den ligner en sti.


Færdsel over diget skal foregå over de 4 passager ned til vandet ved bommene.


Diget ligger i strandbeskyttelsesområde og går tværs igennem private grunde i hele sin udstrækning.

Den enkelte private ejendoms brugere, kan frit kan passere diget på egen grund, såfremt det ikke medfører skade på diget.

Flere detaljer kan læses her.


digelagets hjemmeside findes alle relevante oplysninger om diget, så som bestyrelsesreferater, indkaldelse til generalforsamling, vedtægter mv.


Bestyrelsen kontaktes på følgende mail: digelagetgniben@gmail.com