Kontingentbetaling

Kontingentet er 800 kr årligt pr parcel.Hjælp dig selv og kassereren.


Tilmeld kontingentbetalingen til Nets...

  • det er gratis
  • du risikerer ikke at glemme at indbetale, - med kedelige rykkere til følge
  • foreningen sparer arbejde og penge i forbindelse med opkrævninger


Det er ret let at tilmelde til Nets. Du kan gøre det via din Netbank, eller ved at følge linket.

Men lige et par oplysninger inden du går i gang: Som "Kundenr." bruger du dit medlemsnummer, som du finder i listen

Hver parcel har sit eget medlemsnummer. Så hvis du har to eller flere parceller, skal du tilmelde hver parcel.

Har du have spørgsmål, - skriv da til kassereren.