Åben ild

Ifølge kommunens hjemmeside er afbrænding af haveaffald i sommerhusområder og i byzone er ikke tilladt. Afbrænding på beskyttet naturtyper er ikke tilladt uden forudgående dispensation fra kommunen.


Odsherred Kommunes "Regulativ for afbrænding af haveaffald, lejrbål og Sankt Hans bål" kan du læse her .