Bestyrelsen


Bestyrelsen:

Formand: Niels J. Kindberg

Duevej 53  

Telefon: 23 74 49 85

E-mail: formanden@soegaarden-gniben.dk

Kasserer: Tina Jørgensen

Duevej 51

E-mail: kassereren@soegaarden-gniben.dk

Næstformand: Bjørn Johannsen

Rylevej 5a & 5b     

Telefon: 22 24 45 85

E-mail: bestyrelsen@soegaarden-gniben.dk

Medlem: Lene Hjelm Poulsen

Duevej 7

Telefon: 21 38 34 12           

E-mail:  bestyrelsen@soegaarden-gniben.dk

Sekretær: Just Warrer Hornbæk

Duevej 42

Telefon: 30 51 34 53

E-mail: bestyrelsen@soegaarden-gniben.dk