Afvanding

Driftsudgifter til afvanding af sommerhusområdet Søgården


I 1982-83 blev der etableret dræning af et sommerhusområde på Gniben. Området udgøres af hovedparten af det område, der i dag består af grundejerforeningen Søgården samt 15-20 grunde syd for foreningens område. De højest beliggende grunde i G/F Søgårdens område er ikke omfattet af drænet. Sammenlagt anslås det, at omkring 140 grunde (bidragsyderne) er omfattet af dræningen. Alle disse har forestået udgifterne til anlæg af drænrør, pumpehus og teknikken i pumpehuset, herunder pumper. Odsherred Forsyning er ansvarlig for vedligeholdelse af drænrør, pumpehus og teknikken. Driftsudgifterne beregnes og opkræves af Odsherred Kommune hos bidragsyderne via ejendomsskatten.


Situationen primo 2019

Formanden for G/F Søgården har haft telefonisk kontakt til René Bjerregaard Larsen (RBL) hos Odsherred Forsyning. RBL er SRO på el og pumper hos Odsherred Forsyning, og har senest besøgt pumpestationen, som ligger i krydset Duevej/Engvibevej, før jul 2018. RBL oplyste at materiellet i pumpehuset efterhånden er et stykke over 30 års gammelt, men at det stadig fungerer. Han ser dog behov for at materiellet løbende udskiftes, samt at teknikken forsynes med overvågning. Umiddelbart ser RBL følgende udskiftningsplan:


I 2019 udskiftes ventiler, rørføringer samt døren til pumpehuset. Desuden afprøves kranbaren. Formanden for G/F Søgården har til RBL oplyst, at den sydligste del af Duevej ofte er ret våd, hvilket måske indikerer at drænet er ødelagt. RBL noterede dette med henblik på at undersøge situationen. Omkostningerne for 2019 estimeres til ca. kr. 75.000, - et beløb der dog kan stige, hvis der er skader på drænet.


Fra 2020 og en række år frem etableres overvågning, styringen udskiftes og de tre pumper udskiftes


Odsherred Forsyning tilstræber, at udskiftningen mv. sker under hensyntagen til, at den årlige opkrævning hos bidragsyderne ikke skal stige eksplosivt


I efteråret 2018 har formanden for G/F Søgården haft kontakt til Odsherred Kommune, og undersøgt hvordan opkrævningen af bidrag til driften af pumpehus/afvanding finder sted. Han er også blevet forelagt driftsudgifterne i perioden 2013 – 2017 inklusive. De årlige udgifter har varieret mellem 47 tkr. i 2013 til 9 tkr. i 2016. Bidragsydernes opsparede midler udgør ved udgangen af 2017 kr. 27 tkr., hvorfor der ikke er opkrævet noget hos bidragsyderne i 2018. I en årrække fremover må der forventes noget større udgifter til driften af pumpehus/afvanding, end hvad der har været tilfældet de senere år.Bestyrelsen for G/F Søgården, februar 2019


Publiceret på www.soegaarden-gniben.dk marts 2019

Teksten kan downloades som PDF fil her