GDPR

Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Søgården


Download Privatlivspolitik som PDF-fil.


Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Søgården


Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings-

skik, også kaldet GDPR.

Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. Så længe du er medlem af Grundejerforeningen Søgården vil vi dog have behov for at registrere din sommerhusadresse, dit navn og din folkeregisteradresse.


Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger


Grundejerforeningen Søgården er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i over-

ensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson:


 • Kontaktperson: Formanden for bestyrelsen (se kontaktdetaljer på hjemmesiden)
 • Foreningens hjemmeside: www.soegaarden-gniben.dk
 • Foreningens CVR-nummer: 32166733


Vi har følgende data registreret om dig som grundejer:


 • Adressen på dit sommerhus
 • Dit navn
 • Din folkeregisteradresse
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer


Vi bruger dataene til følgende formål:


 • Udsendelse af nyhedsbreve samt specielle nyheder
 • Udsendelse af indkaldelse og andet materiale til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
 • Udsendelse af referat af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
 • Formidling af kontakt til grundejere
 • Opkrævning af kontingent og vejbidrag via Nets eller via post/e-mail
 • Oplysning om dit navn og din sommerhusadresse på hjemmesiden, såfremt du er valgt til et tillids-
 • hverv på generalforsamlingen eller af bestyrelsen
 • Oplysning om dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse på hjemmesiden, såfremt du er
 • valgt til bestyrelsen


Til opkrævningsformål videregiver vi dine oplysninger til Nets. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre

– ej heller andre grundejere - uden dit udtrykkelige samtykke. Vi sælger ikke oplysninger til markedsføring.Bestyrelsen for grundejerforeningen Søgården

D. 17. februar 2019