Home

Nyt fra Bestyrelsen


Sidste nyt:

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 23. august klokken 14.30.

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig som følger:


Niels J. Kindberg (formand)

Søren Helstrup Gregersen (Kasserer)

Bjørn B. Johannsen (næstformand)

Just Warrer Hornbæk (sekretær)

Lene Hjelm Poulsen (medlem)

Ingeline Bonde (suppleant)

Jørn Andersen (suppleant)


Kontaktdetaljer findes her.


21. august 2020:


I dag har vi endelig haft de optimale forhold for at få kørt støvbinder på vejene, og selvom det er sent på sæsonen

har vi ønsket, at vi alle slap for de store mængder støv, som hver enkelt forbikørende bil har genereret.

Man vil kunne opleve enkelte saltflager ligge på vejene stadigvæk, men de vil forsvinde i løbet af meget kort tid.

Behandlingen med støvbinder vil blive fortsat af to omgange næste år for at vedligeholde virkningen og denne gang forhåbentlig med virkning for hele sæsonen.

Vejenes gode tilstand, takket være vejteamet, gør at vi kan undlade at skrabe vejene dette efterår.


Maj 2020:


De nye opslagskasser er nu alle opsat. Billedet viser en af de nye kasser.April 2020:


Så er de 7 slidte vejskilte udskiftet. Tak for arbejdet, Søren Gregersen.

Nu venter vi på at entreprenøren får tid til at rette 10 skiltestanderne op,

men vi er blevet lovet, at det sker i løbet af april.

Nye opslagskasser i aluminium er indkøbt, og forventes opsat i løbet af maj.

Samtidig opdateres indholdet i kasserne.


Generalforsamlingen håber vi kan afholdes d. 7. juni som planlagt.

Medio maj afgør vi, om datoen fastholdes eller om generalforsamlingen udskydes.


September 2019:


Har du husket at beskære din beplantning mod vej og sti?

Odsherred Kommune har i ”Den lille grønne” beskrevet kommunens retningslinjer for beskæring af beplantning mod veje og stier. Retningslinjerne er gengivet her.

Bestyrelsen henstiller til, at du sikrer, at du overholder retningslinjerne, der i øvrigt også er stadfæstet i grundejerforeningens vedtægter §2.


E-mail til Bestyrelsen


Forårets Kystfiskekonkurrence 

aflyses


Vi må desværre se det i øjnene at Covid 19 i disse tider sætter dagsordenen.


Den ellers planlagte Kystfiskekonkurrence d. 9. april, Skærtorsdag kl. 13.00, aflyses.


Præmien gemmer vi til næste konkurrence lørdag d. 10. oktober.

Her håber vi til gengæld på “normale” tilstande og fisk på krogen.


Alle i grundejerforeningen er velkommen til at deltage (det er gratis).

Vi mødes til den tid Engvibevej 20.

Er du interesseret i lystfiskeri?

Så bliv inspireret her

Husk: DU er også velkommen

Kom og vær med til konkurrencen lørdag 10. okt 2020.


E-mail til Webmaster