Home

Nyt fra Bestyrelsen


Sidste nyt:


18-08-2021


Referatet fra årets generalforsamling er nu tilgængeligt og kan ses her.

Iøvrigt er både regnskab for 2020 og budget for 2021 ligeledes tilgængeligt.


I forlængelse af generalforsamlingen holdt Henrik Grüttner fra Dansk Naturfredningsforening et foredrag om naturen i vores område og hvordan man ret enkelt som grundejer kan styrke naturoplevelsen og samtidig hjælpe naturens mangfoldighed til fortsat at eksistere.


08-02-2021

Færdsel på private stier og private områder:


Kære alle grundejere,

Vi er alle påvirket af COVID-19 situationen på den ene eller anden måde, men lad os sammen og hver for sig fortsætte rejsen mod lysere tider


En af de ting flere grundejere har oplevet det seneste års tid er flere gener i forbindelse personers færdsel på private stier og private grunde i vores Grundejerforening - f.eks færdsel på diget eller på kystsikringen nord for diget, som begge ligger på de respektive grundejeres private grunde, såvel som færdsel på andre private områder.


På et nyligt afholdt samarbejds- og koordineringsmøde med andre grundejerforeninger på Gniben, fremgik det at andre grundejerforening også oplever sådanne gener – f.eks opleves der færdsel op ad og/eller ned af skråningen langs Gnibenvej overfor vores Grundejerforening, skråningen er privat område under Grundejerforeningen Tornerosebugten og således ikke offentligt tilgængeligt areal.


I bestyrelsen er vi optaget af god samhørighed og positiv sameksistens i vores Grundejerforening, samt optaget af at alle grundejere nyder den smukke natur samt plante- og dyreliv i vores dejlige område uden af færdes på private stier, private grunde og private områder.


Vi vil derfor gerne opfordre alle til at respektere privat ejendomsret og private områder, både ved færdsel i vores egen Grundejerforening og ved færdsel i vores nabo Grundejerforeninger.


Slutteligt, så ønsker vi alle en fortsat god rejse mod lysere tider.


På vegne af Bestyrelsen,

Niels J. Kindberg


Bemærk at der nu er tilføjet en ny side ved navn Natur under Værd at vide tabben


E-mail til Bestyrelsen


Har du iøvrigt husket at beskære din beplantning mod vej og sti?


Odsherred Kommune har i ”Den lille grønne” beskrevet kommunens retningslinjer for beskæring af beplantning mod veje og stier. Retningslinjerne er gengivet her.

Bestyrelsen henstiller til, at du sikrer, at du overholder retningslinjerne, der i øvrigt også er stadfæstet i grundejerforeningens vedtægter §2.

Er du interesseret i lystfiskeri?

Så bliv inspireret her

Husk: DU er også velkommenE-mail til Webmaster